กำหนดเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 6 พ.ค. 2014, 16:13:08

กำหนดเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา

กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พ.ค. 2557