แผนที่

โรงเรีนยหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ประเทศไทย