ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่ 94  ม.12  ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

http://gg.gg/nhbw-sc

E-mail : nbw-school@hotmail.com